ระบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบ

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_wincache.dll' (tried: C:\Program Files\PHP\v7.4\ext\php_wincache.dll (The specified procedure could not be found.), C:\Program Files\PHP\v7.4\ext\php_php_wincache.dll.dll (The specified module could not be found.))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: